House Captains

House Captain (SESSION 2023-2024)
Student Council Members Discipline Incharges
SUDARSHAN KUMAR – IV K
SOUMYA PRIYA – IV J
RUDRA PRATAP – IV J
MOHIT – IV H
SIDDI – IV K
ADITYA RANJAN – V B
JAGRITI ANAND – V G
ANVESHA - V B
RASHMI PRAKASH – V J
SUROMYA SINGH – V A

SCHOOL CAPTAIN AND VICE CAPTAIN


HEAD BOY - HARSH VARDHAN CHOUDHARY
HEAD GIRL - MANSI JHA


RUBY HOUSE


Captain - RACHIT – VK
Vice Captain - PRIYANSHI KUMARI – IV L


SAPPHIRE HOUSE


Captain - APOORVA SURYAVANSHI – V D
Vice Captain - YASHMIT KUMAR - IV L


TOPAZ HOUSE


Captain - JEJASWI YADAV – V A
Vice Captain - KAVYA MANOHAR – IV F


EMERALD HOUSE


Captain - HRISHITA PEHAL – VF
Vice Captain - GARIMA CHOUDHARY – IV A

House Captain (SESSION 2022-2023)
House Captain (SESSION 2021-2022)
House Captain (SESSION 2019-2020)
House Captain (SESSION 2018-2019)
House Captain (SESSION 2017-2018)

Address : 142/D, S.K. Puri, Patna, Bihar (INDIA)

Pincode : 800001

Phone : 0612-2541201

Enter School Code 'STKPSS'